نمودار تغییرات نرخ ارز لاری گرجستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/11 تا 1403/3/10


تاریخچه نرخ فروش لاری گرجستان (GEL)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  21,210 21,530 21,210 21,430
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  21,010 21,250 21,010 21,210
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  20,950 21,040 20,950 21,010
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  21,500 21,500 20,920 20,950
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  21,500 21,500 21,500 21,500
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  21,490 21,500 21,350 21,500
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  21,490 21,490 21,490 21,490
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  21,370 21,510 21,170 21,490
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  22,400 22,400 21,230 21,370
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  21,360 22,400 21,360 22,400
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  21,450 21,550 21,360 21,360
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  21,450 21,450 21,450 21,450
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  22,260 22,260 21,450 21,450
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  22,340 22,420 21,220 22,260
GEL نرخ لاری گرجستان در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  22,320 22,400 22,210 22,340
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.