نمودار تغییرات نرخ ارز لاری گرجستان در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/2 تا 1402/7/2


تاریخچه نرخ فروش لاری گرجستان (GEL)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  18,250 18,370 18,250 18,360
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  18,660 18,660 18,230 18,250
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  18,860 18,870 18,660 18,660
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  18,940 18,940 18,820 18,860
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  19,130 19,130 18,930 18,940
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  19,130 19,130 19,130 19,130
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  19,130 19,130 19,130 19,130
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  19,130 19,130 19,130 19,130
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  19,030 19,150 19,030 19,130
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  19,000 19,030 18,950 19,030
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  18,990 19,070 18,980 19,000
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  19,040 19,040 18,970 18,990
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  19,080 19,210 19,010 19,040
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  19,080 19,080 19,080 19,080
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  19,070 19,080 19,010 19,080
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  19,070 19,070 19,070 19,070
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  19,050 19,110 19,050 19,070
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  19,070 19,110 19,020 19,050
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  18,980 19,120 18,980 19,070
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  18,820 18,980 18,800 18,980
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  18,820 18,820 18,820 18,820
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  18,850 18,850 18,790 18,820
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  18,890 18,910 18,850 18,850
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  18,870 18,930 18,870 18,890
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  18,930 18,930 18,850 18,870
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  18,840 18,940 18,820 18,930
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  18,850 18,890 18,820 18,840
GEL نرخ لاری گرجستان در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  18,850 18,850 18,850 18,850
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.