نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/11 تا 1403/3/10


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  39,100 39,950 38,900 39,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  38,450 39,200 38,150 38,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  38,250 38,450 38,040 38,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  38,550 38,550 37,980 38,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  38,750 38,750 38,410 38,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  38,600 38,800 38,220 38,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/2]  38,850 38,950 38,450 38,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  38,850 38,950 38,000 38,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  40,650 40,650 38,570 38,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  38,550 41,150 38,160 40,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  39,350 39,450 38,160 38,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  39,350 39,350 38,990 38,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  39,500 39,600 38,990 38,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  39,350 39,700 39,160 39,390
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  39,400 39,600 39,130 39,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  39,700 39,700 39,350 39,600
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  40,000 40,180 39,610 39,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  40,350 40,450 40,000 40,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  40,400 40,450 40,290 40,290
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  40,100 40,400 40,100 40,290
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  40,400 40,590 40,000 40,220
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  40,600 40,720 40,350 40,400
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  40,250 40,950 40,080 40,720
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  40,450 40,500 39,930 40,080
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  40,600 40,600 40,250 40,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  40,250 40,800 40,250 40,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  40,150 40,550 40,150 40,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  40,650 40,650 40,000 40,180
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.